Dự án | Công bố | Hội thảo

Hợp tác quốc tế

Thành viên chính (2022 - 2023). Nhiệm vụ: "Khảo sát, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cho Thành phố Thủ Đức". Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM (850 triệu VND).

Thành viên chính (2020 - 2021). Nhiệm vụ: "Nghiên cứu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) đến hành vi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng của nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua tác động của công nghệ”. Viện KH&CN tính toán (550 triệu VND).

Thành viên chính (2012-2013). Nhiệm vụ: "Đánh giá trình độ công nghệ các DN vừa và nhỏ tỉnh Đồng Tháp". Sở KH&CN Đồng Tháp - Sở KH&CN TP.HCM (400 triệu VND).

Thành viên chính (2008). Nhiệm vụ: "Đánh giá trình độ công nghệ các DN trong các Khu chế xuất, Khu công nghệp TP.HCM". Sở KH&CN TP.HCM (350 triệu VND).

Thành viên chính (2007-2008). Nhiệm vụ: "Đánh giá trình độ công nghệ các DN trong chương trình Sản phẩm chủ lực TP.HCM". Sở KH&CN TP.HCM (350 triệu VND).

Thành viên (2005-2006). Nhiệm vụ: "Khảo sát điều tra đánh giá an toàn bức xạ các cơ sở y tế sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn Thành phố và đề xuất các biện pháp tăng cường thực thi công tác an toàn bức xạ". Sở KH&CN TP.HCM (200 triệu VND).

Thành viên chính (2018 – 2020). Đề tài Nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc: Xây dựng mô hình dự báo sạt lở bờ sông dựa trên công nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng GPUs, kết hợp thực hiện dựa trên mô hình thực nghiệm và ứng dụng cho một số đoạn sông đồng bằng sông Cửu Long. Dự án hợp tác giữa Viện KH&CN tính toán và UNIST, Hàn Quốc (3,5 tỷ VND).

Chủ nhiệm nhiệm vụ (2016 – 2018). Dự án Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và mạng xã hội trong quản lý giao thông đô thị với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dự án hợp tác giữa Viện KH&CN tính toán (579 triệu VND) và SMART Infrastructure Facility, Đại học Wollongong, Úc (25,000 AUD).

Đề tài cấp Thành phố
Đề tài cấp Bộ

Thành viên chính (2015 – 2016). Đề tài Liên kết dịch vụ khoa học và công nghệ các tỉnh phía Nam. Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (480 triệu VND).

Sách đã xuất bản

Chương sách: Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại - Chủ biên: PGS.TS. Hà Thị Ngọc Oanh; Đồng Chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Quế, Học Viện Hành chính quốc gia / NXB Tài chính

Giáo trình Kinh doanh Thương mại Quốc tế (tái bản lần thứ 5). Hà Thị Ngọc Oanh, Đoàn Xuân Huy Minh, Trần Thị Thu Hiền. NXB Lao động - Xã hội, 2014.

Bài báo

Duy, Nguyen T.; Mondal, Subhra R.; Van, Nguyen T.T.; Dzung, Pham T.; Minh, Doan X.H.; Das, Subhankar. 2020. "A Study on the Role of Web 4.0 and 5.0 in the Sustainable Tourism Ecosystem of Ho Chi Minh City, Vietnam", Sustainability 12, no. 17:7140; DOI: 10.3390/su12177140

Van, Nguyen T.T.; Vrana, Vasiliki; Duy, Nguyen T.; Minh, Doan X.H.; Dzung, Pham T.; Mondal, Subhra R.; Das, Subhankar. 2020. "The Role of Human–Machine Interactive Devices for Post-COVID-19 Innovative Sustainable Tourism in Ho Chi Minh City, Vietnam". Sustainability 12, no. 22:9523; DOI: 10.3390/su12229523

Hội thảo khoa học

Organizing Board / Local Coordinator. The Third Conference on Smart City 360 degrees -- Applied computing and Smart City. November 2019, HCM City, VN

Organizing Board. The Fourth Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE-4). July 2019, HCM City, VN

Organizing Board / Local Coordinator. The Second Conference on Smart City 360 degrees -- Real-time solutions in Smart City. July 2018, HCM City, VN

Organizing Board / Local Coordinator. The First Conference on Smart City 360 degrees -- General solutions for building Smart City. September 2017. HCM City, VN

Organizing Board. The Third Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE-3). November 2016, HCM City, VN

Liên hệ