TS. Đoàn Xuân Huy Minh

Người lữ hành trên Xa lộ Thông tin

GIỚI THIỆU

Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp,
Thư ký Hội đồng Khoa học

Viện Khoa học và Công nghệ tính toán,
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
(2015-2021)

ICSTICST
TS. Hệ thống thông tin kinh doanh

Informatics Research Centre
Henley Business School
University of Reading, UK
(2009-2013)
Học bổng 100% Chương trình 300-500 ThS-TS TP.HCM

Giảng viên,
CNBM Computer Science

Chương trình liên kết Swinburne University of Technology / FPT Education
(HCM-VN, từ năm 2021)

DOSTDOST
Chuyên viên
(Quản lý công nghệ - An toàn bức xạ)

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
(2004-2009 và 2013-2015)

Giảng viên,
CNBM Hệ thống thông tin quản lý

Khoa Kinh tế và Quản trị, Đại học Hoa Sen
(2019-2021)

HSUHSU
Fulbright
Fulbright
ThS. Phân tích Chính sách - MPP23

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
ĐH Fulbright Việt Nam
(2021-2023)
Học bổng 100% Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Học online tại mlearn.edu.vn

“Biết để học tốt hơn học để biết”. ~ Dr. Seuss

HOẠT ĐỘNG

Hoạt động
Demo
Google Profile
Địa chỉ

A35, Bạch Đằng
Phường 2, Quận Tân Bình

TP. Hồ Chí Minh